MVO

From My Strategy
Jump to navigation Jump to search

Bakc to Sustainability

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen.

Achtergrond informatie

Link
MVO Vlaanderen Vlaanderen NL
Groen en duurzaam ondernemen Vlaanderen NL
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen België NL

.